Είναι ένα κουτί που περιλαμβάνει όλες τις προεκτάσεις από την γενηση έως 10 έτη.